[kc_title text="SUQgRmFjZWJvb2sgbMOgIGfDrCAgPw==" type="h2" _id="486317" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`18px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`300`,`text-transform|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`capitalize`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`0px inherit 0px inherit`}}}}"][kc_title text="TeG7l2kgbeG7mXQgxJHhu5FpIHTGsOG7o25nIOG7nyBGYWNlYm9vayDEkeG7gXUgY8OzIG3hu5l0IElEIGR1eSBuaOG6pXQsIGtow6FjIG5oYXUgKG5oxrAgbeG7mXQgY2jhu6luZyBtaW5oIHRoxrApIGTDuW5nIMSR4buDIHjDoWMgxJHhu4tuaCBjaMOtbmggxJHhu5FpIHTGsOG7o25nIMSRw7MuIFbhuq15IHRow6wgbmjhu69uZyDEkeG7kWkgdMaw4bujbmcgY8ahIGLhuqNuIG7DoG8gY8OzIHRo4buDIGzhuqV5IElEIHbDoCDhu6luZyBk4bulbmcg4bufIEFUUCBTb2Z0d2FyZSA/" type="h6" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`300`,`line-height|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`40px`,`text-transform|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`capitalize`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`4px inherit 25px inherit`}}}}" _id="308863" _css_inspector_h2.kc_title="{`kc-css`:{`999`:{`typography`:{`font-size|h2.kc_title`:`30px`}}}}"]
  • Người dùng Facebook : gọi là UID (User ID), có thể lấy UID để Gởi tin nhắn cho người đó, lấy được các thông tin và có thể gởi lời mời kết bạn tự động, mời like fanpage, mời vào group…
  • Nhóm Facebook : Group ID, lấy ID group facebook dùng tham gia vào các nhóm đó để post bài và comments, mời bạn bè vào, lấy thông tin như Emails, SĐT bình luận ở Groups…
  • Fanpage ID : các tính năng như tự động post bài Fanpage (cập nhật nội dung từ Fanpage khác), mời like, chia sẻ tăng like, lấy thông tin người dùng tương tác…
  • Post, Video, Photo, Album ID : dùng để chia sẻ bài viết, video, photo… đến Groups, bạn bè… và các tính năng khác.
  • Event ID…
[kc_button text_title="Xem Tính Năng" _id="884534" custom_css="{`kc-css`:{`any`:{`button-style`:{`color|.kc_button`:`#333333`,`background-color|.kc_button`:`#ffffff`,`font-weight|.kc_button`:`600`,`text-transform|.kc_button`:`uppercase`,`border|.kc_button`:`1px solid #e4e4e4`,`border-radius|.kc_button`:`2px 2px 2px 2px`,`padding|.kc_button`:`10px 28px 10px 28px`},`mouse-hover`:{`color|.kc_button:hover`:`#ffffff`,`background-color|.kc_button:hover`:`#26c7cc`,`border|.kc_button:hover`:`1px solid #26c7cc`}}}}"]
[kc_single_image image_source="media_library" image="2061" image_size="full" _id="893478"]
[kc_single_image image_source="media_library" image="6069" image_size="full" _id="383296" custom_link="__empty__" icon="__empty__"]
[kc_title text="VuG7m2kgU0lNUExFIFVJRCBz4bq9IGdpw7pwIGLhuqFuIG5o4buvbmcgZ8Os" type="h2" _id="993109" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`37px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`800`,`line-height|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`40px`,`text-transform|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`capitalize`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`4px inherit 25px inherit`}}}}" _css_inspector_h2.kc_title="{`kc-css`:{`999`:{`typography`:{`font-size|h2.kc_title`:`30px`}}}}"][kc_title text="VuG7m2kgbmjhu69uZyB0w61uaCBuxINuZyBj4bunYSBTaW1wbGUgVUlELCBi4bqhbiBjw7MgdGjhu4MgdGjhuqV5IGjDoG5nIHRyxINtIMO9IHTGsOG7n25nIGPFqW5nIG5oxrAgbOG7o2kgdGjhur8gbcOgIGLhuqFuIGPDsyDEkcaw4bujYyBraGkgc+G7nyBo4buvdSBwaOG6p24gbeG7gW0gbsOgeS4=" type="h4" _id="520337" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`18px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`300`,`text-transform|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`capitalize`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`0px inherit 0px inherit`}}}}"]
  • Nhanh chóng tìm được tập khách hàng chất lượng để tiến hành các chương trình quảng cáo hiệu quả.
  • Danh sách tìm ra đều là khách hàng thật, thực sự có nhu cầuvới sản phẩm/dịch vụ của bạn.
  • Tận dụng được chính nguồn khách hàng của đối thủ (quét thông tin ngay từ group, page hoặc website của đối thủ. Sau đó quảng cáo dịch vụ của mình.)
  • Có thể sử dụng nguồn data đã quét ra để chạy các chiến dịch quảng cáo trả tiền trên Facebook.
[kc_button text_title="Xem Tính Năng" _id="275491" custom_css="{`kc-css`:{`any`:{`button-style`:{`color|.kc_button`:`#333333`,`background-color|.kc_button`:`#ffffff`,`font-weight|.kc_button`:`600`,`text-transform|.kc_button`:`uppercase`,`border|.kc_button`:`1px solid #e4e4e4`,`border-radius|.kc_button`:`2px 2px 2px 2px`,`padding|.kc_button`:`10px 28px 10px 28px`},`mouse-hover`:{`color|.kc_button:hover`:`#ffffff`,`background-color|.kc_button:hover`:`#26c7cc`,`border|.kc_button:hover`:`1px solid #26c7cc`}}}}"]

Simple UID có các tính năng sau đây

Quét UID danh sách bạn bè
Quét UID danh sách bạn bè dễ dàng. Có thể áp dụng cho những người sử dụng nhiều acc Fb để kéo traffic, bị check point thì không phải lo nữa nhé!
Quét UID Một Nhóm
Quét UID Group, quét thành viên nhóm bất kì
Lọc Tương Tác
Quét like, cmt trên Page hoặc Group, áp dụng cho cả group kín.
Xóa UID Ra Khỏi Nhóm
Lọc thành viên không hoạt động trên group và mời ra khỏi nhóm.
[kc_single_image image_size="full" _id="147336" image_source="media_library" image="2065"]
[kc_title text="U+G7sSBr4bq/dCBo4bujcCBraMO0bmcgdGjhu4MgY2jhu5FpIHThu6s=" _id="426876" type="h2" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`37px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`800`,`line-height|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`40px`,`text-transform|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`uppercase`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`4px inherit 25px inherit`}}}}"]

SIMPLE FACEBOOK
Công cụ không thể thiếu cho những ai muốn xây dựng thương hiệu cá nhân/bán hàng/marketing trên Profile Facebook nhanh chóng.
Khá nhiều tính năng hỗ trợ cho việc xây dựng trang cá nhân đã được tối ưu.

Simple Facebook – Công cụ hỗ trợ kết bạn tự động đạt 5000 bạn bè đúng target chỉ trong 7-10ngày cho nhiều tài khoản cùng lúc.

[X]