Trong thời gian gần đây, câu chuyện bán hàng trên INSTAGRAM đang nổi lên như một đề tài nóng trong cộng đồng các chủ shop kinh doanh online tại Việt Nam.

Thay vì chi quá nhiều chi phí marketing vào quảng cáo Facebook, nhiều chủ shop đã chuyển hướng sang INSTAGRAM và dần coi đây như một kênh quảng bá sản phẩm và tiếp cận khách hàng vô cùng hiệu quả.

[kc_title text="Tmjhu69uZyBsw70gZG8gdOG6oWkgc2FvIG7Dqm4ga2luaCBkb2FuaCBvbmxpbmUgdHLDqm4gbeG6oW5nIHjDoyBo4buZaSBJbnN0YWdyYW0gPw==" _id="863809" type="h2" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`35px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`800`,`text-align|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`center`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`0px inherit 10px inherit`}}}}"]
87
%
[kc_title text="TmfGsOG7nWkgRMO5bmcgTMOgIE7hu68=" _id="872817" type="h2" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`20px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`700`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`20px inherit 12px inherit`}}}}"]

Tại Việt Nam thì có 10 triệu người dùng online thường xuyên ( 22 % so với 46 triệu người dùng ) => Đây là một mạng xã hội năng động…

83
%
[kc_title text="TmfGsOG7nWkgRMO5bmcgT25saW5lIExpw6puIFThu6Vj" type="h2" _id="207328" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`20px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`700`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`20px inherit 12px inherit`}}}}"]

Người dùng của mạng xã hội Instagram phần lớn là nữ có độ tuổi trung bình từ 16 cho đến 24 tuổi. Chính vì thế thích hợp để kinh doanh các ngành nghề như : thời trang, mỹ phẫm, sản phẩm về giới trẻ…..

75
%
[kc_title text="VMawxqFuZyBUw6FjIFbhu5tpIELDoGkgUXXhuqNuZyBDw6Fv" type="h2" _id="99861" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`20px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`700`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`20px inherit 12px inherit`}}}}"]

75% người dùng instagram thực hiện ngay một hành động mua sắm và chia sẻ thông tin ấy cho bạn bè, ngay sau khi họ thấy thích thú về một mẫu quảng cáo, hoặc chiến dịch kêu gọi.

[kc_single_image image_source="media_library" image="https://evato.info/kcfeatures/wp-content/uploads/2016/12/site-img108-e1439871573850.png" image_size="full" _id="573580" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`padding|img`:`inherit inherit inherit 20px`}}}}" custom_link="__empty__" icon="__empty__"]
[kc_title text="SW5zdGFncmFtIGzDoCBt4buZdCBt4buPIHbDoG5nID8=" type="h2" _id="481265" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`40px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`800`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`0px inherit 22px inherit`}}}}"]

Instagram Marketing là một mỏ vàng thực sự

 • Ít sự cạnh canh hơn
 • User chất lượng hơn,
 • Reach tốt hơn
 • Hành vi mua hàng dễ dàng hơn
 • Tỷ lệ chuyển đổi cao hơn...
 • Ko phải quá mệt mỏi với content dài ngoằn, với Instagram bạn chỉ cần đăng ảnh chất + mô tả ngắn với hashtag.
[kc_button text_title="Xem thêm" _id="303779" custom_css="{`kc-css`:{`any`:{`button-style`:{`color|.kc_button`:`#ffffff`,`background-color|.kc_button`:`#2dbf5b`,`font-weight|.kc_button`:`600`,`text-transform|.kc_button`:`uppercase`,`text-align|`:`left`,`border|.kc_button`:`2px solid #2dbf5b`,`border-radius|.kc_button`:`2px 2px 2px 2px`,`padding|.kc_button`:`10px 35px 10px 35px`,`margin|.kc_button`:`20px inherit inherit inherit`},`mouse-hover`:{`color|.kc_button:hover`:`#2dbf5b`,`background-color|.kc_button:hover`:`rgba(255, 255, 255, 0)`}}}}" icon="__empty__" icon_position="__empty__" onclick="__empty__"]
[kc_title text="SMODWSBYw4JZIEThu7BORyBQUk9GSUxFIElOU1RBR1JBTSBDw5MgTkhJ4buAVSBGT0xMT1dFUiBLSMOBQ0ggSMOATkcgVEnhu4BNIE7Egk5H" _id="523446" type="h2" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#ffffff`,`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`35px`,`text-transform|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`capitalize`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`0px inherit 10px inherit`}}}}"]

Công cụ Simple Instagram của ATP hỗ trợ rất tốt điều này… !

[kc_button text_title="Xem Tính Năng" _id="480602" custom_css="{`kc-css`:{`any`:{`button-style`:{`color|.kc_button`:`#ffffff`,`background-color|.kc_button`:`#2dbf5b`,`font-weight|.kc_button`:`600`,`text-transform|.kc_button`:`uppercase`,`text-align|`:`right`,`border|.kc_button`:`2px solid #2dbf5b`,`border-radius|.kc_button`:`2px 2px 2px 2px`,`padding|.kc_button`:`10px 35px 10px 35px`,`margin|.kc_button`:`20px inherit inherit inherit`},`mouse-hover`:{`color|.kc_button:hover`:`#2dbf5b`,`background-color|.kc_button:hover`:`rgba(255, 255, 255, 0)`}}}}" link="#feature||" icon="__empty__" icon_position="__empty__" onclick="__empty__"]
TÌM KIẾM
 • Quét được danh sách follow & following của bất cứ ai.
 • Quét được danh sách người followers & following theo user.
 • Quét được những người like, comment hình ảnh bất kỳ.
Tiếp Cận
 • Hỗ trợ gửi follow theo list đến hàng nghìn khách hàng tiềm năng mỗi ngày
 • Chạy follow song song 5-7 tài khoản cùng lúc
 • Quản lý tất cả danh sách người đã follow, đang follow 1 cách dễ dàng
Loại Bỏ
 • Hủy follow cực kỳ đơn giản
 • Lưu file đã quét về máy và up file lên lại dễ dàng
Lọc Trùng
 • Lọc trùng danh sách và unfollow một cách dễ dàng,
 • Giúp tạo đa tệp khách hàng mà không bị trùng lắp
Đa Nhiệm
 • Đăng nhập nhiều tài khoản cùng một lúc.
 • Đăng bài ngay lập tức lên instagram ngay giao diện đăng nhập phần mềm.
[kc_title text="QuG6oW4gY8OybiDEkWFuZyBwaMOibiB2w6JuID8=" _id="801626" type="h2" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`40px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`800`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`0px inherit 22px inherit`}}}}"]

Hãy xem simple instagram sẽ giải quyết những vấn đề bạn đang gặp phải như thế nào ?

[kc_button text_title="Đặt Mua" _id="420979" custom_css="{`kc-css`:{`any`:{`button-style`:{`color|.kc_button`:`#ffffff`,`background-color|.kc_button`:`#2dbf5b`,`font-weight|.kc_button`:`600`,`text-transform|.kc_button`:`uppercase`,`text-align|`:`center`,`border|.kc_button`:`2px solid #2dbf5b`,`border-radius|.kc_button`:`2px 2px 2px 2px`,`padding|.kc_button`:`10px 35px 10px 35px`,`margin|.kc_button`:`20px inherit inherit inherit`},`mouse-hover`:{`color|.kc_button:hover`:`#2dbf5b`,`background-color|.kc_button:hover`:`rgba(255, 255, 255, 0)`}}}}" icon="__empty__" icon_position="__empty__" onclick="__empty__"]
[kc_single_image image_source="media_library" image="1988" image_size="full" _id="214959" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`padding|img`:`inherit inherit inherit 20px`}}}}"]
[kc_title text="Tmfhuq9uIEjhuqFu" type="h2" _id="351200" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`700`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`50px inherit 25px inherit`}}}}"][kc_single_image image_source="media_library" image="https://evato.info/kcfeatures/wp-content/uploads/2016/12/server.png" image_size="thumbnail" custom_link="#" icon="fa-plus" _id="907363"]

Sử dụng trên 1 thiết bị
Đầy đủ các tính năng

Cập nhật miễn phí
Bảo hành theo gói bản quyền
Tư vấnsử dụng
Hỗ trợ tài liệu, chuyển thiết bị,cài đặt lại

[kc_title text="NjAwLjAwMCBWTsSQLyAzIHRow6FuZw==" type="h4" _id="722859" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`22px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`600`,`text-transform|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`lowercase`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`5px inherit 10px inherit`}}}}"][kc_button text_title="Đặt Mua" _id="774111" custom_css="{`kc-css`:{`any`:{`button-style`:{`color|.kc_button`:`#4a4a4a`,`background-color|.kc_button`:`rgba(255, 255, 255, 0)`,`font-size|.kc_button`:`20px`,`font-weight|.kc_button`:`600`,`text-transform|.kc_button`:`uppercase`,`border|.kc_button`:`2px solid #e4e4e4`,`border-radius|.kc_button`:`4px 4px 4px 4px`,`padding|.kc_button`:`6px 30px 6px 30px`,`margin|.kc_button`:`inherit inherit 55px inherit`},`mouse-hover`:{`color|.kc_button:hover`:`#ffffff`,`background-color|.kc_button:hover`:`#2dbf5b`,`border|.kc_button:hover`:`2px solid #2dbf5b`}}}}"]
[kc_title text="RMOgaSBI4bqhbg==" type="h2" _id="600572" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#ffffff`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`700`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`50px inherit 25px inherit`}}}}"][kc_single_image image_source="media_library" image="https://evato.info/kcfeatures/wp-content/uploads/2016/12/cloud-computing-1.png" image_size="thumbnail" _id="878705" custom_link="__empty__" icon="__empty__"]

Sử dụng trên 1 thiết bị
Đầy đủ các tính năng

Cập nhật miễn phí
Bảo hành theo gói bản quyền
Tư vấnsử dụng
Hỗ trợ tài liệu, chuyển thiết bị,cài đặt lại

[kc_title text="Mi41MDAuMDAwIFZOxJAvIFbEqW5oIFZp4buFbg==" type="h4" _id="870112" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#ffffff`,`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`22px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`600`,`text-transform|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`lowercase`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`5px inherit 10px inherit`}}}}"][kc_button text_title="Đặt Mua" _id="498537" custom_css="{`kc-css`:{`any`:{`button-style`:{`color|.kc_button`:`#ffffff`,`background-color|.kc_button`:`rgba(255, 255, 255, 0)`,`font-size|.kc_button`:`20px`,`font-weight|.kc_button`:`600`,`text-transform|.kc_button`:`uppercase`,`border|.kc_button`:`2px solid rgba(255, 255, 255, 0.70)`,`border-radius|.kc_button`:`4px 4px 4px 4px`,`padding|.kc_button`:`6px 30px 6px 30px`,`margin|.kc_button`:`inherit inherit 55px inherit`},`mouse-hover`:{`color|.kc_button:hover`:`#2dbf5b`,`background-color|.kc_button:hover`:`#ffffff`}}}}"]
[kc_title text="VHJ1bmcgSOG6oW4=" type="h2" _id="953521" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`700`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`50px inherit 25px inherit`}}}}"][kc_single_image image_source="media_library" image="https://evato.info/kcfeatures/wp-content/uploads/2016/12/database.png" image_size="thumbnail" _id="528052" custom_link="__empty__" icon="__empty__"]

Sử dụng trên 1 thiết bị
Đầy đủ các tính năng

Cập nhật miễn phí
Bảo hành theo gói bản quyền
Tư vấnsử dụng
Hỗ trợ tài liệu, chuyển thiết bị,cài đặt lại

[kc_title text="MS41MDAuMDAwIFZOxJAvIDEgbsSDbQ==" type="h4" _id="453907" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`22px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`600`,`text-transform|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`lowercase`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`5px inherit 10px inherit`}}}}"][kc_button text_title="Đặt Mua" _id="840283" custom_css="{`kc-css`:{`any`:{`button-style`:{`color|.kc_button`:`#4a4a4a`,`background-color|.kc_button`:`rgba(255, 255, 255, 0)`,`font-size|.kc_button`:`20px`,`font-weight|.kc_button`:`600`,`text-transform|.kc_button`:`uppercase`,`border|.kc_button`:`2px solid #e4e4e4`,`border-radius|.kc_button`:`4px 4px 4px 4px`,`padding|.kc_button`:`6px 30px 6px 30px`,`margin|.kc_button`:`inherit inherit 55px inherit`},`mouse-hover`:{`color|.kc_button:hover`:`#ffffff`,`background-color|.kc_button:hover`:`#2dbf5b`,`border|.kc_button:hover`:`2px solid #2dbf5b`}}}}"]
[kc_title text="xJDhu6pORyBDSOG6pk4gQ0jhu6ogTuG7rkEgIQ==" _id="568403" type="h2" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#ffffff`,`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`35px`,`text-transform|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`capitalize`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`0px inherit 10px inherit`}}}}"]

Bạn đã biết đến 75% người dùng Instagram sẽ có một quyết định mua sắm hoặc giới thiệu cho bạn bè sau khi thấy thích thú một mẫu quảng cáo. Họ đã và đang khai thác kênh kinh doanh này, còn bạn chờ đợi gì nữa ?

[kc_button text_title="Mua Ngay" _id="606071" custom_css="{`kc-css`:{`any`:{`button-style`:{`color|.kc_button`:`#ffffff`,`background-color|.kc_button`:`#2dbf5b`,`font-weight|.kc_button`:`600`,`text-transform|.kc_button`:`uppercase`,`text-align|`:`center`,`border|.kc_button`:`2px solid #2dbf5b`,`border-radius|.kc_button`:`2px 2px 2px 2px`,`padding|.kc_button`:`10px 35px 10px 35px`,`margin|.kc_button`:`20px inherit inherit inherit`},`mouse-hover`:{`color|.kc_button:hover`:`#2dbf5b`,`background-color|.kc_button:hover`:`rgba(255, 255, 255, 0)`}}}}" link="#feature||" icon="__empty__" icon_position="__empty__" onclick="__empty__"]
[X]