[kc_title text="U0lNUExFIEdSQVBIIEzDgE0gxJDGr+G7okMgR8OMID8=" _id="210805" type="h2" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#002e5b`,`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`28px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`700`,`text-transform|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`uppercase`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`0px inherit 0px inherit`}}}}"][kc_divider style="1" _id="480067" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`line`:{`border-color|.divider_inner`:`#fde428`,`border-style|.divider_inner`:`solid`,`width|.divider_inner`:`40px`,`border-width|.divider_inner`:`3px`,`margin|`:`0px inherit 50px inherit`}}}}" icon="__empty__"]

Graph Search là cơ chế tìm kiếm thông minh đầu tiên của Facebook. Người ta sử dụng Facebook Graph Search để được trả lời những câu hỏi rất “thật” và hơi lắt léo một chút, ví dụ như tìm những bài viết mới nhất được bạn bè của mình “like”, hay tìm những người tên An tuổi từ 18 đến 35 sống ở Hà Nội.

Đến nay công cụ tìm kiếm mới của Facebook đã chuyên nghiệp và chi tiết hơn rất nhiều nên Graph Search không còn hiện diện nữa. Tuy nhiên trên mạng người ta vẫn sưu tầm lại những cú pháp địa chỉ tương đương với cú pháp truy vấn Graph Search và những địa chỉ này đôi khi cho ra những kêt quả tìm kiếm mà công cụ mới chưa có. Điều chúng ta cần làm chỉ là cắt dán những địa chỉ này vào SIMPLE GRAPH.

SIMPLE GRAPH

Có những tính năng
Xác định đối tượng tiệm năng
Phần mềm cho phép quét theo từng trường dữ liệu như : những người đã check in fanpage, hiện đang làm việc, hiện đang sống ….
Multi Target
Dễ dàng lọc tìm kiếm nhiều thuộc tính cùng một lúc nhau như : Muốn tìm kiếm những người phụ nữ ở HCM tuổi từ 25 – 35 còn đang độc thân, đã check in tại Vincom…
Lọc UID từ một đường link bất kỳ
Bạn đang sở hữu những đường link graph search “đặc biệt” cho riêng mình, nhưng không có cách nào lấy hết UID, bây giờ phần mềm cho phép bạn làm điều đó.
Lưu danh sách UID từ Graph Search
SIMPLE GRAPH có khả năng lấy full danh sách UID từ chức năng graphs search của FACEBOOK, giúp cho bạn dễ dàng thu thập được tệp khách hàng tiềm năng.
[kc_title text="U2ltcGxlIEdyYXBoIHPhur0gcGjDoXQgaHV5IGjhur90IGto4bqjIG7hurNuZyBraGkga+G6v3QgaOG7o3AgduG7m2kgY8OhYyBwaOG6p24gbeG7gW0gc2F1" _id="686845" type="h2" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#002e5b`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`700`,`text-transform|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`capitalize`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`24px inherit 24px inherit`}}}}"]
[kc_single_image image_source="media_library" image="1804" image_size="full" _id="643626"][kc_title text="U2ltcGxlIEZhY2Vib29r" type="h2" css_custom="{`kc-css`:{`999`:{`title-style`:{`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`20px`}},`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#002e5b`,`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`22px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`700`,`text-transform|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`capitalize`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`15px inherit 12px inherit`}}}}" _id="651803"]
Phần mềm kết bạn Facebook, giúp tạo 5000 bạn bè chất lượng một cách nhanh chóng, hỗ trợ cho những ai đang kinh doanh online
[kc_button text_title="Xem Chi Tiết" show_icon="yes" icon="et-facebook" icon_position="right" custom_css="{`kc-css`:{`any`:{`button-style`:{`color|.kc_button`:`#ffffff`,`background-color|.kc_button`:`#002e5b`,`font-size|.kc_button`:`12px`,`font-weight|.kc_button`:`700`,`text-transform|.kc_button`:`uppercase`,`text-align|`:`left`,`border-radius|.kc_button`:`2px 2px 2px 2px`,`padding|.kc_button`:`8px 20px 8px 20px`,`margin|.kc_button`:`inherit inherit 30px inherit`,`padding|.kc_button i`:`inherit inherit inherit 5px`},`mouse-hover`:{`color|.kc_button:hover`:`#002e5b`,`background-color|.kc_button:hover`:`#fde428`}}}}" _id="834286" link="https://timkiemkhachhang.vn/simple-facebook||_blank" onclick="__empty__"]
[kc_single_image image_source="media_library" image="6051" image_size="full" _id="440595"][kc_title text="U2ltcGxlIFphbG8=" type="h2" css_custom="{`kc-css`:{`999`:{`title-style`:{`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`20px`}},`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#002e5b`,`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`22px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`700`,`text-transform|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`capitalize`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`15px inherit 12px inherit`}}}}" _id="137618"]

Phần mềm giúp xây dựng kênh kinh doanh bền vững trên mạng xã hội Zalo.Cho phép kết bạn với UID từ Facebook.

[kc_button text_title="Xem Chi Tiết" show_icon="yes" icon="seosight-funnel" icon_position="right" custom_css="{`kc-css`:{`any`:{`button-style`:{`color|.kc_button`:`#ffffff`,`background-color|.kc_button`:`#002e5b`,`font-size|.kc_button`:`12px`,`font-weight|.kc_button`:`700`,`text-transform|.kc_button`:`uppercase`,`text-align|`:`left`,`border-radius|.kc_button`:`2px 2px 2px 2px`,`padding|.kc_button`:`8px 20px 8px 20px`,`margin|.kc_button`:`inherit inherit 30px inherit`,`padding|.kc_button i`:`inherit inherit inherit 5px`},`mouse-hover`:{`color|.kc_button:hover`:`#002e5b`,`background-color|.kc_button:hover`:`#fde428`}}}}" _id="128080" link="https://timkiemkhachhang.vn/simple-zalo||_blank"]
[kc_single_image image_source="media_library" image="6052" image_size="full" _id="373436"][kc_title text="U2ltcGxlIEFEUw==" type="h2" css_custom="{`kc-css`:{`999`:{`title-style`:{`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`20px`}},`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#002e5b`,`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`22px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`700`,`text-transform|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`capitalize`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`15px inherit 12px inherit`}}}}" _id="129552"]

Hệ thống simple ads – tạo đối tượng ( custom audiance) tùy chỉnh từ uid, giải pháp hỗ trợ chạy quảng cáo từ tệp uid.

[kc_button text_title="Xem Chi Tiết" show_icon="yes" icon="fa-buysellads" icon_position="right" custom_css="{`kc-css`:{`any`:{`button-style`:{`color|.kc_button`:`#ffffff`,`background-color|.kc_button`:`#002e5b`,`font-size|.kc_button`:`12px`,`font-weight|.kc_button`:`700`,`text-transform|.kc_button`:`uppercase`,`text-align|`:`left`,`border-radius|.kc_button`:`2px 2px 2px 2px`,`padding|.kc_button`:`8px 20px 8px 20px`,`margin|.kc_button`:`inherit inherit 30px inherit`,`padding|.kc_button i`:`inherit inherit inherit 5px`},`mouse-hover`:{`color|.kc_button:hover`:`#002e5b`,`background-color|.kc_button:hover`:`#fde428`}}}}" _id="198119" link="https://timkiemkhachhang.vn/simple-ads||_blank" onclick="__empty__"]
[kc_title text="VmlkZW8gaMaw4bubbmcgZOG6q24gc+G7rSBk4bulbmcgU2ltcGxlIEdyYXBo" type="h2" _id="818348" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#002e5b`,`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`28px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`700`,`text-transform|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`uppercase`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`20px inherit 25px inherit`}}}}"]

Chỉ cần suy nghĩ, Simple Graph sẽ giúp bạn :
– Quét người Like Fanpage, Checkin…
– Quét chức vụ: Ceo, Co – founder, manager, leader, sales…
– Quét theo ngành nghề: Điện thoại, BĐS, Phần mềm, Vé máy bay, Đào tạo, Sim số, ….
– Nghiên cứu hành vi, sở thích Profile cá nhân.
– Kết hợp quét: độ tuổi, giới tính, khu vực, địa điểm…
– ………

[kc_title text="Q2jDum5nIHTDtGkgxJFlbSDEkeG6v24gY2hvIGRvYW5oIG5naGnhu4dwIGPDoWMgZ2nhuqNpIHBow6FwIHBo4bqnbiBt4buBbSA8YnI+IA0KSOG7lyB0cuG7oyBtYXJrZXRpbmcgb25saW5lIHThu5FpIMawdSBow7NhIGNobyBkb2FuaCBuZ2hp4buHcA==" type="h2" _id="470015" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#002e5b`,`font-size|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`35px`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`800`,`line-height|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`35px`,`text-transform|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`capitalize`,`margin|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`5px inherit 0px inherit`}}}}" _css_inspector_h2.kc_title="{`kc-css`:{`any`:{`typography`:{`line-height|h2.kc_title`:`41px`}}}}" _css_inspector_h2.kc_title_hover="{`kc-css`:{}}"][kc_button text_title="Xem chi Tiết" show_icon="yes" icon="fa-angle-right" icon_position="right" custom_css="{`kc-css`:{`any`:{`button-style`:{`color|.kc_button`:`#ffffff`,`background-color|.kc_button`:`#002e5b`,`font-weight|.kc_button`:`600`,`text-transform|.kc_button`:`uppercase`,`text-align|`:`left`,`border-radius|.kc_button`:`2px 2px 2px 2px`,`padding|.kc_button`:`10px 35px 10px 35px`,`padding|.kc_button i`:`inherit inherit inherit 5px`},`mouse-hover`:{`color|.kc_button:hover`:`#fde428`,`background-color|.kc_button:hover`:`#002e5b`}}}}" _id="207725" link="https://timkiemkhachhang.vn/san-pham||_blank" onclick="__empty__"]
[X]