Trang chủ Pages ATP Team

ATP Team

Tại ATP, chúng tôi luôn cố gắng cải thiện bản thân, nâng cao kỹ năng cũng như kiến thức để cùng nhau phát triển với khách hàng của mình.

Nguyễn Hữu Dũng
sales – 0906.294.294
Bùi Văn Đại
Sales – 0982.79.60.60
Phạm Phước Thạch
Sales – 0936.91.95.97
Trịnh Nguyên Tuấn Anh
Co – Founder – 0912.056.863
Phan Mạnh Cường
sales – 0965.67.62.60
Phạm Linh
sales – 0963.207.532
Vĩnh Lộc
Sales – 0933.484.357
Trần Thịnh Lâm
CEO – 0963.111.333
Đinh Tiến Sỹ
CTO – 0974.000.444
Đinh Dũng
CMO – 0931.9999.11
Đăng Khoa
Sales – 0936.10.13.15
Vũ Ngọc
Team leader – 0966.839.539
NT Vũ Hoàng
SUPPORT – 0934.41.41.43
Thủy Đồng
SUPPORT – 0948.9999.22