Digital MarketingKiến Thức MarketingKỹ năng kinh doanh Online

NGƯỜI TRẺ CHÚNG TA CẦN CÓ TƯ DUY HỆ THỐNG

Tán gái nhiều lần thất bại?
Mở doanh nghiệp mới, start up nhiều lần thất bại?
Kiếm tiền chật vật?

Trước hết, tất cả chưa có tư duy hệ thống. Tư duy hệ thống là cách nghĩ mà chúng ta nhìn vấn đề là một tổng thể, gồm nhiều yếu tố kết hợp thành.

Liệu những yếu tố nào hợp thành để tán đổ một cô gái. Chúng ta nhìn vấn đề dưới một hàm(tổng thể) gồm các yếu tố: trí tuệ của bạn, độ an toàn của bạn, hình thức của bạn, đối thủ cạnh tranh, hình mẫu của cô gái.

Nếu như mở doanh nghiệp, start up, chúng ta cần nhìn doanh nghiệp là một tổng thể, hàm doanh nghiệp gồm 4 biến quan trọng: lãnh đạo, marketing, nhân sự, tài chính. Biến Marketing lại là một hàm cấu thành bởi nhiều biến nhỏ. Hàm Marketing gồm các biến: nghiên cứu marketing, định vị, thương hiệu, chiến lược giá, chiến lược sản phẩm, chiến lược kênh phân phối, Promotion. Hàm promotion( truyền thông) lại gồm các biến: Pr, advertising, direct marketing, content marketing, chăm sóc khách hàng.

Bắt đầu một công việc kiếm tiền, chúng ta cần biết rằng hàm tiền được cấu thành bởi 3 biến: quy mô, thời gian, năng suất.
Người trẻ chúng ta còn ít kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng vậy thì làm sao có thể nhìn vấn đề dưới một tổng thể gồm các yếu tố hợp thành. Việc đầu tiên của chúng ta là cần ý thức rằng có một loại tư duy là tư duy hệ thống và bắt đầu tập nhìn tổng thể.

Ví như khi bắt đầu một công việc, chúng ta tập vẽ ra công viêc đó nằm trong tổng thể nào( big picture nào). Công việc đó hiệu quả gồm các biến nào( small picture). Hay khi gặp vấn đê gì, tập nhìn vấn đề xem nó có những yếu tố nào tác động.

Không có tư duy hệ thống thì sao? Cũng tốt thôi nếu chúng ta chấp nhận chật vật mãi, thành công đến muộn. Nhiều doanh nghiệp, start up mở ra hàng năm nhưng rồi đóng cửa. Các bạn làm marketing chỉ chăm chăm chạy quảng cáo fb, SEO,… chưa có tư duy hệ thống, chưa nhìn tổng thể Marketing gồm những yếu tố nào. Ngắn hạn có vẻ ổn nhưng dài hạn thì hậu quả ra sao? Chưa nói gì các yếu tố khác của một doanh nghiệp: nhân sự, tài chính, lãnh đạo.

Chúng ta cùng tập tư duy hệ thống, tập nhìn tổng thể, nhìn một vấn đề dưới một hàm gồm nhiều biến kết hợp thành nhé.

Tags

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Close
[X]