Chưa được phân loại

Kích thước chuẩn để tối ưu hóa Facebook marketing

Sử dụng đúng kích thước hình ảnh, video, text mà Facebook khuyến khích giúp cho các nhà tiếp thị dễ dàng tối ưu hóa bài viết của mình.

Kích thước chuẩn để tối ưu hóa Facebook marketing

Kích thước chuẩn để tối ưu hóa Facebook marketing

Kích thước chuẩn cho Desktop News Feeds
1 Post Link

Post Link

Post Link

 • Tiêu đề: 25 ký tự
 • Text: 90 ký tự
 • Kích thước ảnh: 400x209px
 • Tỷ lệ ảnh: 1,91:1
Chi tiết về kích thước chuẩn khi chia sẻ link các bạn xem Tại Đây
2 Page Like

Page Like

Page Like

 • Text: 90 ký tự
 • Kích thước ảnh: 400x105px = 600x225px
 • Tỷ lệ ảnh: 8:3
 Event Ads:

 Event Ads

Event Ads

 • Text: 90 ký tự
 • Tiêu đề: 25 ký tự
 • Kích thước ảnh: 400x150px
 • Tỷ lệ ảnh: 8:3
 Offer Ads

 Offer Ads

Offer Ads

 • Tiêu đề: 25 ký tự
 • Text: 90 ký tự
 • Kích thước ảnh: 400x209px
 • Tỷ lệ ảnh: 1,91:1
 Photo Ads

Photo Ads

Photo Ads

 • Text: 90 ký tự
 • Kích thước ảnh: 400x400px
 • Tỷ lệ ảnh: 1:1
Thực tế bằng kinh nghiệm, để hình ảnh hiện full new feed thì kích thước tối ưu là 600×400 hoặc 600×450
Lưu ý:
 • Đăng 2 hoặc 4 ảnh: 196x196px cho mỗi ảnh
 • Đăng 3, 5 hoặc 7 ảnh: 129x129px cho mỗi ảnh
 • Đăng album: 3 ảnh kích thước 129x129px và 1 ảnh làm bìa kích thước 398x264px
 Video Ads

 Video Ads

Video Ads

 • Text: 90 ký tự
 • Kích thước ảnh: 400x400px
 • Tỷ lệ ảnh: 16:9
 App Ads

App Ads

App Ads

 • Text 90 ký tự
 • Tiêu đề: 25 ký tự
 • Kích thước ảnh:
 • 1200x864px
 • Tỷ lệ: 1,39:1
 Domain Ads

 Domain Ads

Domain Ads

 • Text: 90 ký tự
 • Kích thước ảnh: 1200x864px
 • Tỷ lệ: 1,39:1

Kích thước chuẩn cho quảng cáo Facebook đó là những kích thước mà Facebookkhuyến cáo người dùng nên sử dụng để đạt hiệu quả cao nhất.

Kích thước chuẩn để tối ưu hóa Facebook marketing

Kích thước chuẩn để tối ưu hóa Facebook marketing

[Chú ý: Những thông tin trên được lấy từ Facebook Hướng dẫn quảng cáo và câu chuyện tài trợ .]

Hiện tại Facebook đã update bề rộng new feed và cột phải. New feed bị giảm chiều rộng và cột phải tăng chiều rộng. Vì thế khi design ảnh tối ưu quảng cáo, các bạn design kích thước ảnh bề rộng new feed giảm xuống 1 chút và cột phải tăng lên 1 chút. 


Mong nhận được những nhận xét, góp ý từ phía các bạn ! 
Chúc các bạn thành công

Phan Bá Tuấn

Co-Founder Max Solutions

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Close
[X]